Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Έργα & Ενέργειες

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Δ. Σταυρούπολης Κομνηνών δήμου Σταυρούπολης
--2008-08-20

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Γ΄ ΚΠΣ - ΠΕΠ ΑΜΘ

Προϋπολογισμός : 340.433,50 ΕΥΡΩ
 
Ολοκλήρωση 20/08/2008
 

 Έργα αποκατάστασης Χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του Δήμου Σταυρούπολης  Ν. Ξάνθης
 
·          Εξομάλυνση του υπάρχοντος απορριμματικού ανάγλυφου
·          Κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων
·          δίκτυο διαχείρισης στραγγισμάτων
·          Κατασκευή στεγανωτικής στρώσης
·          Τοποθέτηση γεωυφάσματος
·          Στρώση ανάπτυξης πρασίνου
·          Περίφραξη και δενδροφύτευση
·          Τοποθέτηση πινακίδων
·          Μεταφροντίδα
·          Περιβαλλοντικός έλεγχος (monitoring)

 

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των παρανέστιων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στα δημοτικά διαμερίσματα Σταυρούπολης και Κομνηνών

 
Με την υλοποίηση του έργου προκύπτουν θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον , καθώς το έργο συμβάλει στην προστασία και μείωση των κινδύνων ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος .
Το παρόν έργο συμβάλλει αποφασιστικά στην διασφάλιση της δημοσίας υγείας, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, αλλά και προσέλκυση επισκεπτών.
Επίσης θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής διότι αναβαθμίζονται οι υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων, βελτιώνεται αισθητικά η εικόνα των παρανέστιων περιοχών με αποτέλεσμα την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής..
 
 

 

 

  
 
  Η Περιοχή
Άγρια άνθη
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης