Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Έργα & Ενέργειες

Ανακαίνιση της οικίας Μπαλτατζή και μετατροπή της σε κέντρο ενημέρωσης αγροτικής και συνεταιριστικής ιστορίας
--2007-12-15

Προϋπολογισμός: 223.000,00 ευρώ
 Πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑΜΘ – Γ΄ ΚΠΣ
 Περαίωση έργου: 15-12-2007
 
 
Το έργο αφορά την αναστύλωση της Οικίας Μπαλτατζή στον οικισμό Νεοχωρίου
Το οικόπεδο, επιφανείας 740,00m2 βρίσκεται στον οικισμό Νεοχωρίου του Δήμου Σταυρούπολης.
Το κτίριο θα καθαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου και θα ανακατασκευασθεί . Από τα υλικά της καθαιρέσεως θα διαλεχτούν τα χρήσιμα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή του κτιρίου.
Στο υπάρχόν κτίσμα θα δημιουργηθούν δύο ενότητες :
α. Ο κύριος ισόγειος χώρος του κέντρου ενημέρωσης .
β. Ο βοηθητικός χώρος του υπόγείου
Οι εξωτερικές διαστάσεις καθώς και τα συνολικά εμβαδά του κτιρίου δεν μεταβάλλονται από τα προϋφιστάμενα.
 
Στο έργο θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου , αλλά και η επάνδρωση και λειτουργία του ως κέντρο Ενημέρωσης αγροτικής και συνεταιριστικής Ιστορίας. Με το έργο αυτό αλλά και με τη αξιοποίηση του Δημοτικού Σχολειού Νιοχωρίου ως Συνεδριακού χώρου με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα θα μπορεί ο επισκέπτης να ενημερώνεται τόσο για την ζωή και το έργο του Αλέξανδρου Μπαλτατζή με την βοήθεια των πλέον σύγχρονων μέσων που υπάρχουν όσο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σταυρούπολης.  
 
  Η Περιοχή
Άγρια άλογα
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης