Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Έργα & Ενέργειες

Ανάδειξη παραδοσιακών βρυσών και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
--2008-05-18

Πρόγραμμα: LEADER+ ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Προϋπολογισμός: 54.500,00 ευρώ
Περαίωση έργου: 18-05-2008
           
 
Το έργο αναφέρεται στην ανακατασκευή πέτρινων βρυσών στους οικισμούς του Δήμου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών με σκοπό τη δημιουργία χώρων ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους.δημιουργόντας σε μικρή κλίμακα αξιοποίησης των υδατικών πόρων και μετατρέπονται οι περιοχές αυτές σε οάσεις για τους επισκέπτες και τους περιηγητές.
 
Αναλυτικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
- Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος.
- Κατασκευή παραδοσιακών βρυσών με λίθους λαξευτούς.
- Αργολιθοδομές και διαμόρφωση όψεων λιθοδομών δια την αισθητική
  αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου
- Περίφραξη περιβάλλοντος χώρου με κιγκλιδώματα απλού σχεδίου
  από ξυλεία καστανιάς.
- Επιστρώσεις περιβάλλοντος χώρου με χονδρόπλακες ακανόνιστες.


  
 
  Η Περιοχή
Σταυρούπολη
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης