Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Έργα & Ενέργειες

Aποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) δήμου Σταυρούπολης (Δ.Δ. Δαφνώνα, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς, Καρυοφύτου.)
--2008-10-24

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ - ΥΠΕΧΩΔΕ
 
Προϋπολογισμός : 486.580,21 ΕΥΡΩ
 
Ολοκλήρωση 24/10/2008
 
Το έργο αφορά την αποκατάσταση των παρανέστιων και ορεινών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στα δημοτικά διαμερίσματα Δαφνώνα, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς και Καρυοφύτου.
Με την υλοποίηση του έργου προκύπτουν θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον , καθώς το έργο συμβάλει στην προστασία και μείωση των κινδύνων ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος .
Το παρόν έργο συμβάλλει αποφασιστικά στην διασφάλιση της δημοσίας υγείας, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, αλλά και προσέλκυση επισκεπτών.
Επίσης θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής διότι αναβαθμίζονται οι υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων, βελτιώνεται αισθητικά η εικόνα των παρανέστιων περιοχών με αποτέλεσμα την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Σταυρούπολη
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης