Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης κατά της αναγκαστικής συνένωσης του εν λόγω Δήμου με τον Δήμο Ξάνθης
--2010-09-10

Κατατέθηκε χθες αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης κατά της αναγκαστικής συνένωσης του εν λόγω Δήμου με τον Δήμο Ξάνθης, που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Καλλικράτης. Στην αίτηση αυτή ακυρώσεως που υπογράφεται από τους Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου και Συνταγματικού Δικαίου αντιστοίχως  κ.κ Μ. Μουστάκα και Κ. Χρυσόγονο, προβάλλεται ως πρώτο επιχείρημα η αντίθεση με το Σύνταγμα και το Kοινοτικό Δίκαιο της παραπάνω αναγκαστικής συνένωσης, δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Σταυρούπολης και κυρίως η ορεινότητά του. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τόσο το Σύνταγμά όσο και το Κοινοτικό Δίκαιο εμπεριέχουν σαφείς διατάξεις για την λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την προστασία των ορεινών περιοχών, οι οποίες δεν φαίνεται να λήφθηκαν επαρκώς στην προκειμένη περίπτωση. Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι ο νέος Δήμος, που προκύπτει από την αναγκαστική συνένωση, δεν είναι λειτουργικός για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, κάτι που συνιστά υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη να οργανώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και να αναδιατάσσει τις μονάδες της, όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος. Αυτό άλλωστε έχει δεχθεί και το Συμβούλιο Επικρατείας στο πλαίσιο της μέχρι τώρα νομολογίας του. Τέλος, προβάλλεται το επιχείρημα ότι η εν λόγω αναγκαστική συνένωση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου προβλέπεται ότι οι δημόσιες υποθέσεις θα πρέπει να ασκούνται κατά προτίμηση από αρχές που είναι εγγύτερα στους πολίτες.       


  
 
  Η Περιοχή
Άγρια άλογα
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης