Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
--2010-04-26

Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης κος Καρασακαλίδης Γεώργιος, ύστερα από την 43/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρούπολης υπόγραψε σήμερα ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Δήμου Σταυρούπολης και του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με επωνυμία «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», οι οποίοι αποδεχόμενοι ότι:
 
• Η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, ορνιθοπανίδας και γενικότερα πανίδας αποτελεί κοινή επιδίωξη.
• Το υψηλής ποιότητας φυσικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό πόρο για την τουριστική ανάπτυξη.
• Ο τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον κινείται προς την κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης.
 
Και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για:
 
• Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της οροσειράς Ροδόπης και του ποταμού Νέστου,
• Διαφύλαξη και ορθολογική χρήση των τοπικών φυσικών πόρων,
• Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος και της εικόνας της ευρύτερης περιοχής της οροσειράς Ροδόπης και του ποταμού Νέστου
 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
 
1. Γενικός στόχος της συνεργασίας των δύο μερών είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της οροσειράς Ροδόπης και του ποταμού Νέστου
2. Η συνεργασία των δύο μερών αναπτύσσεται σε δύο γενικές κατευθύνσεις:
Α) σε ενέργειες διατήρησης/αναβάθμισης/ ανάδειξης σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής (οικότοποι, είδη χλωρίδας, ορνιθοπανίδας και γενικότερα και πανίδας) και
Β) σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
3. Και τα δύο μέρη δεσμεύονται ότι οι επιμέρους δραστηριότητες του καθενός θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα η Ε.Ο.Ε. δεσμεύεται από το καταστατικό ίδρυσής της ως περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση και διατηρεί τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της ως μη Κερδοσκοπική Οργάνωση.
4. Στο πλαίσιο της συνεργασίας γίνεται αμοιβαία σεβαστός ο χαρακτήρας και ο τρόπος λειτουργίας κάθε μέρους.
 
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Δάσος της περιοχής
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης