Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σταυρούπολης 24 Φεβρουαρίου 2010
--2010-02-23

Την 24ην Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρούπολης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), σε τακτική συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
 
1. Έγκριση απολογισμού της 1ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Σταυρούπολης, οικον. έτους 2009.
2. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Διθεσίου Νηπιαγωγείου Δαφνώνα, οικον. έτους 2009.
3. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», σχετικής με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – Διαμόρφωση αύλειων χώρων – Παιδικών χαρών»
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση των οικοτουριστικών εγκαταστάσεων ΗΝΙΟΧΟΣ».
6. Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου «Προμήθεια Λεωφορείου 16 Θέσεων», πρ/σμού 36.500,00 €.
7. Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου «Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ή τμημάτων δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού», πρ/σμού 185.100,00 €.
8. Ανάθεση εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης χώρων αναψυχής – πρασίνου κοινοχρήστων χώρων», πρ/σμού 53.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2010, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
9. Ανάθεση εργασιών του έργου «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων άρδευσης», πρ/σμού 53.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2010, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
10. Ανάθεση εργασιών του έργου «Δαπάνες συντηρήσεις και επισκευής δικτύων ύδρευσης του Δήμου», πρ/σμού 44.000,00 € από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
11. Ανάθεση εργασιών με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων, δεξιώσεις εθνικών – τοπικών – πολιτιστικών εορτών και λαογραφικών εκδηλώσεων», πρ/σμού 35.000,00 € από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
12. Ανάθεση εργασιών με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης προγραμμάτων νέων – τρίτης ηλικίας», πρ/σμού 25.000,00 € από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
13. Ανάθεση εργασιών με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ανακύκλωσης», πρ/σμού 30.000,00 € από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
14. Ανάθεση εργασιών με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας χώρων λαογραφίας, μουσείων κλπ», πρ/σμού 12.000,00 € από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, στην ΔΕΑ ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ.
15. Αίτηση κατοίκων και Πολιτιστικού Συλλόγου Απογόνων Άνω Καρυοφύτου για ανάκληση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Άνω Καρυοφύτου.
16. Έγκριση ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ .-
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Το γεφύρι του Καρυόφυτου
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης