Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 ΙΕΚ Ορεινού Τουρισμού


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
 
Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα . Έχει τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. παρακολουθώντας τις διεθνές τάσεις της τουριστικής αγοράς και στα πλαίσια της υποστήριξης της τουριστικής πολιτικής για την αναβάθμιση και την διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επεκτείνει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες στο πεδίο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε νέες ειδικότητες όπως αυτή του «Συνοδού Βουνού».Από τον Οκτώβριο του 2005 λειτουργεί στον Δήμο Σταυρούπολης το ΙΕΚ Ορεινού Τουρισμού με ειδικότητα «Συνοδός Βουνού».
Άλλες εκπαιδευτικές μονάδες βρίσκονται στην Καστανιά, Ν. Καρδίτσας, στο Νεστόριο, Ν. Καστοριάς και στην Καλαμπάκα, Ν. Τρικάλων. Στην Σταυρούπολη αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πιλοτικός κύκλος κατάρτισης και αποφοίτησαν οι πρώτοι πιστοποιημένοι Συνοδοί Βουνού, συνεχίζεται η λειτουργία του ΙΕΚ με νέους υποψήφιους Συνοδούς Βουνού.
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Ο συνοδός βουνού αναπτύσσει σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εθνικά πάρκα, τα περιφερειακά και επαρχιακά και άλλες μορφές προστατευμένων περιοχών, τη δραστηριότητα της συνοδείας και επεξηγεί στα συνοδευόμενα άτομα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορεινού περιβάλλοντος που διέρχονται. Ο συνοδός βουνού δεν εξασκεί το επάγγελμά του σε περιοχές που υπάρχει χιόνι και για την διάσχιση του απαιτούνται ορειβατικά υλικά και τεχνικές, σε βραχώδεις ζώνες, σε παγετώνες και σε εκείνα τα πεδία που απαιτούν, εν πάση περιπτώσει, για την προώθηση τη χρήση σκοινιού, ορειβατικής αξίνας και αγκίστρων. Ο συνοδός βουνού μπορεί να ασκεί δραστηριότητες στην φύση εκτός των οροθετημένων περιοχών που περιγράφονται στην παρ. 2.
ΣΚΟΠΟΣ
Να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει η ειδικότητα που θα υποστηρίζει υπαίθριες δραστηριότητες μεμονωμένων ατόμων- ομάδων σε ορεινές περιοχές.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο/Η κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Συνοδός Βουνού» εργάζεται συνοδεύοντας ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, που πραγματοποιούν , στα πλαίσια οργανωμένων τουριστικών προγραμμάτων, δραστηριότητες στη φύση.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συνοδεύει ομάδες ή μεμονωμένα άτομα σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εθνικά πάρκα, τα περιφερειακά και επαρχιακά και άλλες μορφές προστατευμένων περιοχών και να επεξηγεί στα συνοδευόμενα άτομα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορεινού περιβάλλοντος που διέρχονται.
Θα πρέπει να δύναται να διοργανώνει και να συντονίζει διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες- εκδηλώσεις στις επισκεπτόμενες ορεινές περιοχές για τους συμμετέχοντες εκδρομείς.
Θα πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες ασφαλείας κατά την πραγματοποίηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Θα πρέπει να δύναται να υποστηρίζει τη σχεδίαση του ημερήσιου ή πολυήμερου προγράμματος εκδρομών στις επισκεπτόμενες ορεινές περιοχές.
Θα πρέπει να δύναται να υποστηρίζει τη δημιουργία υποδομής για την υλοποίηση προγραμμάτων και υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Θα πρέπει να δύναται να αξιολογεί και να προτείνει βελτιώσεις στα εκτελούμενα τουριστικά προγράμματα.
Θα πρέπει να δύναται να πραγματοποιεί σχέδια διαφυγής και διάσωσης σε περίπτωση κινδύνου, στην κλίμακα των δυνατοτήτων του.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ.
www.otek.edu.gr ή στον Δήμο Σταυρούπολης τηλ: 25423 50100
 


Η σχολή στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου,στον Μύτικα

Φαράγγι Βίκου
  

Διάσχιση Τριγγίας, Ν.Τρικάλων

Εκαπαιδευτική ανάβαση στο Υψάριο Θάσου


Αναρρίχηση στο μπαλκόνι του Νέστου


 
  Η Περιοχή
Ι.Ν. Ταξιαρχών
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης