Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Αντιδήμαρχοι


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Μπένης Δημήτριος
Αρμοδιότητες:
1. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο κατά το χρόνο απουσίας του , στα καθήκοντα που προβλέπονται από το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).
2. Προΐσταται και διευθύνει τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. του Δήμου.
3. Εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις
κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου.
4. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους.
6. Είναι αρμόδιος για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης .
7. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
8. Είναι αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης της δια βίου μάθησης και απασχόλησης.
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Φωτιάδης Νικόλαος
Αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Ταρενίδης Παναγιώτης
Αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και Κυνοκομείου του Δήμου Ξάνθης.
2. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
3. Αναπληρώνει το Δήμαρχο , όταν αυτός και ο Αντιδήμαρχος που ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Δημάρχου απουσιάζουν, στα καθήκοντα που προβλέπονται από το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) .
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα Αγκόρτσας Απόστολος
Αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες του Δήμου α) Πρασίνου, β) Αγροτικής Παραγωγής και γ) Τουρισμού.
2. Αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο, αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, κατά το χρόνο απουσίας του, για όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, καθώς και για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάσθηκαν σε αυτόν με απόφαση Δημάρχου .
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Μούρκας Χρήστος
Αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται και διευθύνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες Πολεοδομίας του Δήμου.
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπαδόπουλος Κυριάκος
Αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται και διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης με έδρα τη Σταυρούπολη, καθώς και το προσωπικό αυτών.
 

  
 
  Η Περιοχή
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης